Stichting MFA Kimpe Veld

 

Correspondentie:

Stichting MFA Kimpe Veld

ST. Barbaraplein 2

6005 SR Weert

email: dorp.geeven@outlook.com

rek. nr.: 12.15.83.465

 Stichting MFA Kimpe Veld 

De stichting MFA Kimpe Veld heeft zich tot doel gesteld invulling te geven aan de nadrukkelijke behoefte om het  voorzieningenniveau voor de bevolking van Tungelroy te versterken en de betrokkenheid daarbij van de  inwoners zelf te vergroten. Door de realisatie van MFA Kimpe Veld is dit ook mogelijk geworden.

Doel & missie van de stichting MFA Kimpe Veld

Naast het doel van de stichting om het voorzieningenniveau te versterken door een multifunctionele accommodatie in Tungelroy streeft de stichting ernaar invulling te geven aan de volgende missies:

  • Het verzorgen van het beheer, de exploitatie en instandhouding van MFA Kimpe Veld wat integraal onderdeel uitmaakt van het multifunctioneel centrum Tungelroy. 
  • MFA Kimpe Veld zal dienen als verenigingsgebouw, clublokaal, vergaderzaal en onderdak voor verenigingen, instellingen en overige belanghebbenden werkzaam op sociaal, cultureel en recreatief gebied.                                                                                                                   
  • De stichting probeert bij het organiseren van activiteiten en verhuren van MFA Kimpe Veld een zo groot mogelijk aantal verenigingen, instellingen en overige belanghebbenden te bereiken door redelijkerwijs rekening te houden met achtergrond en doelstellingen van de verenigingen.
Home

Leden van de stichting MFA Kimpe Veld:

* Hr. Jan van Helmond: voorzitter
* Hr. Wim Kiggen: secretaris-notulist en facturering
*
Mevr. Marjo Wijen: penningmeester
* Hr. Henk Hermens: bestuurslid

Contact opnemen met de stichting MFA Kimpe Veld: dorp.geeven@outlook.com


Huishoudelijk reglement
Archief
                                                       Stichting MFA Kimpe Veld
Stichting TOP
MFA Kimpe Veld