Home
                                                                             Zorgboerderij Ingelshof
Terug


Ouderen die behoefte hebben aan een zinvolle invulling van de dag kunnen deelnemen aan dagbestedingprojecten. Land van Horne organiseert daarvoor reeds diverse projecten, meestal in zorgcentra of seniorencomplexen. Met de samenwerking met zorgboerderij Ingelshof ontstaat volgens clusterdirecteur Ger aan den Boom een welkome aanvulling op het zorgaanbod van de Stichting Land van Horne. “Wij vinden het erg belangrijk dat senioren een aangename en zinvolle dagbesteding hebben. Met deze samenwerkingsovereenkomst bieden wij onze cliënten ook in een agrarische omgeving structuur en ontspanning aan, onder deskundige begeleiding.”

 

Per dag kunnen tien tot twaalf nog zelfstandig wonende ouderen op de zorgboerderij terecht. Gerry en Jos Mans, de eigenaren van zorgboerderij Ingelshof, gaan in hun karakteristieke carréboerderij aan de rand van natuurgebied de Krang de ouderen professioneel begeleiden. Momenteel vindt nog een ingrijpende verbouwing en restauratie van de boerderij plaats. Wanneer 1 juli alles klaar is, kunnen de eerste senioren gaan genieten van een dagje op de boerderij.

 

Dagbesteding is bedoeld voor ouderen die problemen hebben met zelfstandig wonen, maar voor wie een opname in een zorginstelling nog niet nodig is. Ook voor ouderen die door vereenzaming in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken kan dagbesteding een uitkomst zijn. Wanneer bij samenwonenden een van beiden veel zorg nodig heeft, kan dagbesteding kan ook de partner of de mantelzorger ontlasten. Om in aanmerking te komen voor dagbesteding, is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Medewerkers van de Stichting Land van Horne helpen desgewenst bij de aanvraag van een indicatie.

 

Voor meer informatie:

Gerry en Jos Mans-Verdonschot

tel: 0495-561348

06-31309509

mail: ingelshof@gmail.com

site: www.ingelshof.nl